پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | سید ابوالفضل فاضلی حق پناه با اعلام این خبر گفت: در راستای هوشمند سازی و الکترونیکی نمودن فعالیتهای شهرداری، سامانه نظارت بر ناوگان این...