صبح امروز خانمی که مدیر مدرسه او را روانشناس خطاب می‌کرد وارد کلاس ما شد، قرار بود او امروز را با ما باشد و در مورد مهارت‌های زندگی با ما...