در شماره یازدهم ماه نامه کلام تازه ( مرداد ماه ۹۹ ) می‌خوانید: یک سال گذشت؛ چرا گلبهار هنوز بخشدار ندارد؟ (رئیس دادگستری گلبهار در گفتگو با کلام تازه مطرح...