پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه سردار موسی کمالی درباره بازگرداندن سربازان فراری به خدمت افزود: برای سربازان فراری طرحی با عنوان "بازگشت به سنگر" ابلاغ و از فروردین ۹۸ اجرایی...