کلام تازه | مدیر آموزش و پرورش چناران در دیدار با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته سواد آموزی مطرح کرد: رشد ۹۸ درصدی میزان باسوادی از امتیازات فرهنگی چناران...