پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه بخشعلی بیاتی قله زو، رییس اداره صنعت معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار در ابتدای جلسه گزارشی از روند برگزاری جلسات تنظیم بازار،...