پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه |  دکتر سید مرتضی وجدان افزود: طرح نسخه‌‍نویسی الکترونیکی بیمه سلامت خراسان رضوی هم اکنون در نیشابور به صورت آزمایشی در حال اجرا و بنا است...