پایگاه تحلیلی خبری کلام‌تازه | حسام آسیابان افزود: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ افزایش نرخ کرایه مسافر اتوبوس بین شهری صورت نگرفته بود امسال از نهم خرداد ماه افزایش...