پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه |  امیرحسین قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: با توجه به استعفای نماینده حوزه انتخابیه چناران و طرقبه و شاندیز در مجلس دهم ، بر مبنای قانون...