پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه |  محمدرضا طحان از شروع عملیات مسدود سازی زیر گذر پل با اصلاح هندسی میدان طالقانی خبر داد. وی بیان کرد؛ عملیات انسداد زیر گذر...