پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حمید انصاری در جمع کارگران نمونه کارخانه مولتی قهوه، ضمن تبریک روز کارگر سیستم دلالی و واسطه گری را افت بزرگ اقتصاد هر جامعه...