کلام تازه | درخواست دیرینه مردم چناران در خصوص توسعه بیمارستان شهرستان با مساعدت‌های سازمان موقوفات ملک رقم خورد. فرماندار شهرستان چناران ضمن تشکر از مساعدت‌های آستان‌قدس‌رضوی و موقوفات‌ملک در...