پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه – نگار طاهونچی |  ۱۴ آبانماه در تقویم کشور به عنوان روز ملی " فرهنگ عمومی" نام‌گذاری شده است‌. در واقع فرهنگ عمومی به معنای...