پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | در این ملاقات حمید انصاری با اشاره به پتانسیل بالای گلبهار در حوزه رشد دفعی جمعیت اظهار داشت در چند سال اخیر و به...