پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - مریم اصغری | منطقه ۱۲ یکی از مناطق گلبهار، در ابتدا متعلق به تعاونی گلمکانی ها بوده است. این مجموعه داخل شهر و زیر...