به گزارش کلام نیوز، علی باقرآبادی تعدادی از این شهرها را شامل گلبهار، رضویه، باخرز، بردسکن، شهرآباد، کاریز، تربت‌جام، احمدآباد صولت، تربت حیدریه، کدکن، چناران، خلیل آباد، سبزوار، شاندیز، طرقبه،...