پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | امروزه نیز با وجود اینکه مدرنیته به زندگی مردم راه یافته و سرگرمی‌های بسیار متنوعی در دسترس افراد قرار گرفته است اما همچنان شاهد...