معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی با محوریت طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان در شهرستان چناران به ریاست دکتر رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان به میزبانی شهرستان چناران به ریاست دکتر رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی...

03:00