معاون فرماندار

با صدور حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی صورت پذیرفت

انتصاب امیر سلطانی به سمت معاون فرماندار شهرستان گلبهار

کلام تازه | امیر سلطانی با صدور حکمی از سوی محمد صادق معتمدیان به عنوان معاون فرماندار شهرستان گلبهار منصوب گردید. به گزارش کلام تازه متن این حکم به شرح...

کمتر از یک دقیقه