به گزارش کلام‌تازه، نجف‌قلی صالحی افزود: ملخ از انواع آفات بومی است که مقابله هر ساله با آن در کشتزارهای خراسان رضوی در این مقطع زمانی صورت می‌گیرد. گستره عملیات مبارزه با...