پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه |   معاون آموزشی آموزش و پرورش چناران: برگزاری کنکور چهل و هشتم مانند سنوات اخیر، توسط نهاد آموزش و پرورش در شهرستان چناران برگزار...