مصطفی وحیدی - کلام تازه | یکی از رسالت‌های محوری و شاخص رسانه‌ها و نشریات آن است که زبان گویای سلایق اقشار مختلف مردم و آیینه تمام نمای دغدغه جامعه...