پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | مسئول واحد خدمات شهری شهرداری گلبهار درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۸:۳۵ صبح روز دوشنبه، طبق روال معمول، همکار پاکبان شهرداری در حال...