کلام تازه | در شهر که قدم می‌زنیم، اگر بگوییم از هر سه مغازه، یکی از آن‌ها، دفتر مشاور املاک است بیراه نگفته‌ام. با گزارش کلام تازه از وضعیت مشاورین...