ابتدا داستان مرتبط با این یادداشت را بخوانید: اینجا بدون من | روایت واقعی از ماجرای الهه، دختر ۱۴ ساله‌ای که از خانه فرار کرد؛ پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه_...