۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

مسکن ملی

مدیر عامل شرکت عمران گلبهار در گفت وگو با کلام تازه مطرح کرد؛

اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکن ملی به شهرستان گلبهار

کلام تازه | مدیر عامل شرکت عمران گلبهار گفت: با شروع طرح «مسکن ملی» که با احداث ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای نوظهور کشور آغاز شد؛ گلبهار ظرفیتی ۱۵ هزار...