کلام تازه | سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور روز گذشته با حضور در شهر جدید گلبهار ضمن بازدید از کمیته امداد گلبهار، وضعیت اشتغال و...