پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه| به گزارش کلام تازه ، گناهش اینه که عاشق وزنه برداریه. عشق به وزنه بردار برای یک دختر گناه نیست اما اگر در شهری باشی که نه...