مجتبی جعفری - کلام تازه | مشقت‌های کار مطبوعاتی و رسانه‌ای را تا تجربه نکنید، متوجه منظورم نخواهید شد. اصلا شاید به همین دلیل است که بسیاری از تازه‌کارها که...