پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | سید ابوالفضل فاضلی حق پناه در جلسه کارگروه فناوری واطلاعات شهرداری گلبهار گفت: شهرداری گلبهار با توجه به نقش اثرگذار سیستم‌های مدیریتی در پیاده...