پایگاه تحلیل خبری کلام‌تازه | کوکب موسوی در این جلسه گفت: با توجه به مصوبه هیات وزیران و در راستای مدیریت بار شبکه برق و بهینه‌سازی مصرف انرژی در فصل گرما،...