پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه کلیدری مدیر این سازمان در دیدار با فرماندار جدید چناران در گزارشی از وضعیت موجود آموزش و پرورش این شهرستان گفت: ما 180 مدرسه در...