مدیرکل مخابرات استان

مدیرکل مخابرات استان

هدف مخابرات ایجاد زیرساختها است/ ۳هزار خانه از فیبر نوری استفاده می کنند

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه - معصومه سلیمی ، نگار رفیعی | حسن اروجی، مدیر کل مخابرات خراسان رضوی در نشستی با حضور مدیرکل مخابرات استان، رئیس مخابرات شهرستان چناران،...