پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | علیرضا رزم‌حسینی با توجه به نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و ماده ۲۳ منشور حقوق شهروندی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای...