به گزارش کلام‌تازه، علیرضا رزم حسینی روز شنبه در نشست شورای استانی برنامه ریزی و توسعه افزود: رتبه خراسان رضوی از نظر فضای کسب و کار در کشور هجدهم است که...