پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه سعادتمند رییس اداره امور شاهد و ایثارگران اداره کل استان خراسان رضوی در جلسه ستاد شاهد شهرستان چناران گفت: ۳ مدرسه‌ی شاهد در استان در...