کلام تازه - باقری | روز گذشته هم‌زمان با سفر بختیاری رئیس کمیته‌امداد امام‌خمینی‌(ره) کشور به شهرستان چناران کلنگ احداث ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد بر...