مدارس عشایری

آئین نواختن زنگ بازگشایی مدارس عشایری استان خراسان رضوی

مدارس عشایری دارای موقعیت مدارس عشایری دارای موقعیت های یادگیری متعدد و مطلوبی هستند

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | علیرضا کلیدری مدیر این اداره در آئین نواختن زنگ بازگشایی مدارس عشایری استان خراسان رضوی گفت: درسال تحصیلی جدید شعار سال آموزش و پرورش...

01:12