۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۹

محمد حسین بابایی

ارتقای فرهنگ شهروندی زیربنای اصلی توسعه‌ ی شهر می‌باشد

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | كمیسیون فرهنگی، اجتماعی یكی از كمیسیون‌های شورای اسلامی شهر گلبهار می‌باشد كه تقریبا مشابه چنین کمیسیونی، در تمامی شوراهای اسلامی شهرهای كشور تشكیل و...

05:25