مهناز اصغری_کلام تازه | شهردار مشهد هزینه نگهداری شهر مشهد تا پایان سال ۹۶ را روزی ۳ میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: در حال حاضر این رقم به روزی...