محمدجواد محمودی - کلام تازه | ماه‌نامه کلام تازه تابستان سال گذشته در شرایطی پر تیراژترین نشریه شهرستان لقب گرفت که سایه شرایط بد اقتصادی بر بازار اجناس مهم از...