پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | مجلس شورای اسلامی که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت، هفت خرداد ۱۳۵۹ اولین روز...