پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | یکی از دلایل مهم بی‌اعتمادی و نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر، گسترش روزافزون فسادهای مالی و مدیریتی، ویژهخواری‌ها و ظهور مافیاهای اقتصادی و جولان...