پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه |  آن‌چنان که از مفاد اکثر مواد قانون ایجاد شهرهای جدید از جمله ماده 8 ، 9 ، 10 و.... بر می‌آید مسئولیتِ شرکت‌های عمرانِ...