پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | حمید انصاری در حاشیه بازدید در مجتمع گلخانه‌ای بحراباد بر لزوم همکاری دستگاه بر رفع موانع تولید تاکید کرد و افزود: یکی از عمده...