۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۰

مجتبی جعفری

عشق است که قلم را می‌چرخاند

مجتبی جعفری - کلام تازه | مشقت‌های کار مطبوعاتی و رسانه‌ای را تا تجربه نکنید، متوجه منظورم نخواهید شد. اصلا شاید به همین دلیل است که بسیاری از تازه‌کارها که...

02:00