کلام تازه | رئیس اداره تولیدات دامی شهرستان چناران گفت: از این میزان برداشت ۹۴۸٫۶ تن ماهی سردآبی از ۲۸ استخر پرورش ماهی و ۲۱ تن و ۴۲۳ کیلو گرم...