کلام تازه | فرمانده انتظامی شهرستان چناران از شناسایی و دستگیری متهم مأمورنما و کشف مدارک جعلی از وی در شهر گلبهار خبر داد. سرهنگ" قربانعلی حیدرپور" در تشریح این...