پایگاه تحلیلی خبری کلام تازه |  سعید حسین زاده مقدم در خصوص هیئت‌های شهرستان‌های استان اظهار کرد: از ابتدای سال هیئت‌های چناران، کلات، باخرز، سبزوار و گناباد راه اندازی و...