کلام تازه – انسیه سروش | پیشنهاد و اجرای طرح «مسکن مهر» به منظور خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار جامعه در دولت نهم پایه‌ریزی شد اما اکنون بعد از گذشت بیش...